Saç ekimi, kellik ve saç seyrekliği konusunda şikayetçi olanların farklı yöntemlerle donör bölgelerden kıl köklerinin alınarak şikayetçi olunan alanlara kıl köklerinin ekim yapılmasıdır.
Saç ekimi konusunda temelde 2 yöntem vardır: FUT ve FUE. Bu yöntemlerden en eskisi FUT yöntemi iken bu yöntem gelişerek olumsuzluklarının en aza indirilmesi durumunda FUE yöntemi daha çok önem kazanmaya başlamıştır.
FUE yöntemindeki avantajlar ise; yara izinin neredeyse hiç olmaması, mümkün olduğu kadar fazla saç kökü ve saç naklidir.
Hangi saç ekimi yöntemi olursa olsun bu işlem belli aşamalardan oluşmaktadır. Aşamalar uygulama öncesi, uygulama anı ve uygulama sonrası olarak sınırlandırılabilir.
Saç ekiminin ana aşamaları ise şöyledir:
1. Kök alımı,
2. Köklerin yerleştirileceği kanalların açılması,
3. Saç ekiminin gerçekleştirilmesi.
Saç ekiminde kullanılacak saç kökleri en iyi kişinin başının arkasındaki saçlı deriden alınır. Eğer bu bölge uygun değilse doktor onayladığı takdirde sırt ve göğüs kısmından da kökler alınabilir.