Ekilmek üzere bekletilen greftler Ice Graft solüsyonunda bekletilerek güçlendirilir. Sonrasında soğutma işlemine alınır. Bu yöntem saç köklerini güçlendirerek tüm greftlerin maksimum verimle çıkmasını sağlar. Ice Graft solüsyonu saç köklerinin ph derecesini dengeleyerek daha uzun süre canlı kalmalarını sağlar. Sadece saç  ekiminde değil kaş, sakal, bıyık ekimlerinde de Ice Graft yöntemi kullanılabilir.